beleggen

Term: Pips

Wat zijn pips bij beleggen?

Pips worden gebruikt om de winstgevendheid van een belegging te weergeven. In sommige gevallen zal het volstaan om de winstgevendheid in een bepaalde valuta te weergeven. Wanneer we de resultaten van verschillende (internationale) beleggers gaan vergelijken wordt dit echter lastig.

De belegging wordt immers genoteerd in een bepaalde valuta, en doordat de onderlinge koersen sterk verschillen is het beter om de resultaten te bekijken in pips.

Hoeveel is een pip waard?

De waarde van een pip verschilt sterk per valutaeenheid. Bij veel valuta paren geeft een pip de wijziging van een vierde decimaal aan. Er zijn echter ook valuta’s zoals de Japanse Yen die genoteerd worden in slechts twee decimalen: de waarde van een pip is dan anders.

pips belegging

Het verschil bedraagt 2 pips of 0.0002

Het is vrij eenvoudig om de waarde van een pip te berekenen. Vermenigvuldig hiervoor het bedrag van de positie met het aantal decimalen na de komma, dit is het bedrag dat je verdient wanneer de koers met een pip stijgt. Bijvoorbeeld EUR/USD 100.000 * 0,0001 = $10. Een pip is dan dus gelijk aan tien Amerikaanse dollars.

Wat zijn pips: praktijkvoorbeeld

Bij Plus500 kan je beleggen in CFD Forex uitproberen. Laten we de werking van pips aan de hand van een voorbeeld toelichten. Wanneer je handelt met €100.000 en de transactiekosten 2 pips bedragen dan zijn de transactiekosten in euro’s 0.0002 X €100.000 = €20,00. Wanneer je pips begrijpt kan je dus eenvoudig rekenen met onder andere transactiekosten en resultaten op beleggingen.

Het belang van pips bij beleggen

Pips zijn gelukkig niet erg belangrijk en vooral interessant wanneer je beleggingen met verschillende volumes en in verschillende valuta’s met elkaar wilt vergelijken. Bij de meeste moderne brokers wordt de winst en het verlies gewoon aangegeven in euro’s waardoor je niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Informatie: iedereen belegt bovendien met andere hoeveelheden. Wanneer je belegt met €1000,00 is een winst van €100,00 indrukwekkender dan wanneer je belegt met €10.000,00. In pips zie je altijd het resultaat in wijziging van de koers zonder dat het volumedaarbij een rol speelt.

Wat is de Beurs

Wat is de Beurs

Aandelen en andere beleggingen worden verhandeld op de beurs. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Wat zijn bijvoorbeeld bied- en laatkoersen?

Vraag en aanbod op de beurs
De beurs is belangrijk voor de economie van Nederland en de wereld. Op de beurs komen namelijk vraag en aanbod van geld (kapitaal) bij elkaar. Daardoor ontstaat een markt voor effecten zoals aandelen. Bedrijven die kapitaal willen aantrekken voor investeringen, kunnen aandelen of obligaties (leningen) uitgeven. Beleggers stellen dan het geld, dat zij op korte termijn niet nodig hebben en waarvan zij de consumptie dus uitstellen, in dienst van bedrijven. Dat is goed voor de economie.

Handel op de beurs kan je opdelen in 3 soorten effecten
Er zijn over het algemeen 3 soorten effecten: aandelen, obligaties en afgeleide producten (zoals opties). Aandelen zijn het verhandelbare recht op deelneming in het kapitaal en daarmee op meedelen in de winst van een onderneming. Obligaties zijn verhandelbare schuldbewijzen, zoals staats- en bedrijfsleningen. En afgeleide producten, zoals bijvoorbeeld opties, zijn effecten waarvan de waarde afhangt van een ander effect (‘onderliggende waarde’) zoals een aandeel, index, obligatie of grondstof.

De overheid op de Beurs
Ook overheden lenen via de beurs
Ook (semi-)overheden kunnen kapitaal aantrekken. De Nederlandse Staat bijvoorbeeld geeft regelmatig voor miljarden euro’s aan staatsleningen uit. Dat doet zij om de overheidsschuld te (her)financieren. Die staatsleningen zijn, net als aandelen en bedrijfsobligaties, via de beurs verhandelbaar en hebben een koersnotering. De beurs zorgt er dus ook voor dat de overheid aan kapitaal kan komen en dat beleggers leningen kunnen kopen waardoor zij (rente-)inkomsten krijgen. Ook een goed functionerende obligatiemarkt is dus belangrijk voor de economie.

Vraag en aanbod: zo komen koersen tot stand
Een belangrijk principe van de effectenhandel is de manier waarop koersen tot stand komen. Dit principe is heel helder. Om te beginnen wordt centraal een orderboek bijgehouden waarin alle koop- en verkooporders worden genoteerd. Op basis hiervan wordt de openingsprijs berekend, waarna de koop- en verkooporders worden gematcht.

Toezicht op de beurs
Toezicht is in handen van de AFM
De effectenhandel, waaronder de koersvorming, staat onder strikt toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ook de uitvoering van de orders, de zogenoemde effectenclearing, is transparant en wordt scherp gecontroleerd door de toezichthouder. Niet alleen omdat de effectenbeurs over grote bedragen gaat. Ook omdat het goed functioneren van de beurs en het vertrouwen van beleggers daarin zo’n groot economisch belang heeft. Alle beurzen in de wereld zijn strikt gereguleerd en staan onder toezicht van de lokale marktautoriteit.

Afwikkeling op de beurs
Afwikkeling: de effectenclearing
Als je de koers weet waartegen de order is uitgevoerd, moet de transactie nog administratief verwerkt worden. Dat doet het ‘clearinghuis’. Dit is de overheveling van het effect van het effectendepot van de verkoper naar dat van de koper en de overboeking van het aankoopbedrag naar de verkoper.
Beleggingsfondsen: tegen ‘NAV’
Als je via ING in beleggingsfondsen belegt, zijn dat meestal zogenoemde ‘open-end’ beleggingsfondsen. Dat wil zeggen dat er voortdurend nieuwe participaties kunnen worden uitgegeven en oude kunnen worden teruggenomen. Dit gebeurt tegen een koers die binnen nauwe grenzen schommelt rond de werkelijke (‘onderliggende’) waarde van iedere participatie. Die waarde wordt de intrinsieke waarde genoemd, in het Engels ‘Net Asset Value’ (NAV). Veel fondshuizen bepalen iedere beursdag de NAV van ieder beleggingsfonds op een vast tijdstip, bijvoorbeeld om 12 uur ’s middags. De NAV is de basis van de zogenoemde settlementkoers (afwikkelingskoers van die dag). Alle transacties krijgen die dag dezelfde koers.